Jews in a Changing World, Opening of the Conference, Ruvin Ferber [LAT], Arkady Suharenko [RUS]

0Opening of the Conference.
Prof. Ruvin Ferber (Head of the Center for Judaic Studies at the University of Latvia, Co-Chairman of the conference) [in Latvian] Arkady Suharenko (Council of Jewish Communities of Latvia, Chairman) [in Russian]

9th International Conference “Jews in a Changing World” devoted to the 25th anniversary of the restoration of the Jewish community in Latvia, November 24-25, 2014, Riga Jewish Community Center, Skolas 6.
Organizers: Council of Jewish Communities of Latvia, Center for Judaic Studies at the University of Latvia, Museum “Jews in Latvia”.
Conference program: http://jews.lv/files/Konference-Programma-ENG-24-25nov14_0.pdf
***
Konferences atklāšana.
Prof. Ruvins Ferbers (Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra vadītājs, konferences līdzpriekšsēdētajs) [latv. val.] Arkādijs Suharenko (Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs) [krievu val.]

9. Starptautiskā konference «Ebreji mainīgajā pasaulē», veltīta Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 25. gadadienai, 2014. gada 24. – 25. novembris, Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas 6.
Organizatori: Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs, muzejs “Ebreji Latvijā”.
Konferences programma: http://jews.lv/files/Konference-Programma-LAT-24-25nov14_0.pdf
***
Открытие конференции.
Проф. Рувин Фербер (руководитель Центра изучения иудаики Латвийского университета, сопредседатель конференции) [на латышском языке] Аркадий Сухаренко (председатель Совета еврейских общин Латвии) [на русском языке]

9-я Международная конференция «Евреи в меняющемся мире», посвященная 25-летию восстановления еврейской общины Латвии, 24 – 25 ноября 2014, дом Рижской еврейской общины, Сколас, 6.
Организаторы: Совет еврейских общин Латвии, Центр изучения иудаики Латвийского университета, музей “Евреи в Латвии”.
Программа конференции: http://jews.lv/files/Konference-Programma-RUS-24-25nov14_0.pdf

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.