IMG 58851 , Misha Normatov, RABBI AVRAHAM TABIBOV

0Pokhoroni-Lavoyo in memory of LUBA MOSHEYEV (ABRAMOV)
bat Mazaltov and ILYAHUKHAIM MOSHEBOY 1933-2016 28 SHEVAT 5776, ESHET ROMAN ARIYEVICH Z”L, mother of ZHANNA, RITA, BERTA, Nelya, IRA, SESTER OF SHOSHANA Z”L, JOYA Z”L, DAVIDSION Z”L, RENA, SOLOMON Z”L, BENSION
BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY CENTER 106-16 70th Ave
Forest Hills, NY 11375 02/07/2016

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.