Browsing Category

TECH

ಯಾಕೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ? ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ?

ಯಾಕೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ? ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡದಲ್ಲಾ why government not print note when they have full rights Music Credit :- NCS ### ದಿನಾಲೂ…
Read More...