13. G8 – ភូមិវិទ្យា – ជំពូកទី២ មេរៀនទី២ ប្រទេសអភិវឌ្ឍ (តចប់) (BELTEI)

0សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ
ថ្នាក់ទី: ៨
មុខវិជ្ជា: ភូមិវិទ្យា
បង្រៀនដោយ: អ្នកគ្រូ ម៉ម សោភា
ជំពូកទី២ មេរៀនទី២ ប្រទេសអភិវឌ្ឍ (តចប់) (ទំព័រ៧០-៧១)

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.