ఎదురుపడినది శతాధిపతా పెద్దలా? • Who came? The centurion or the Jewish elders? • Christian Message

0#sutotal
#sutotally
#scripturesuniversity
____________________________________________
Who came? The centurion or the Jewish elders?
ఎదురుపడినది శతాధిపతా? పెద్దలా?
Edurupadinadi Shatadhipata? Peddala?

ఈ సందేశమును గూర్చి మరిన్ని వివరములు మరియు ఆడియో ఫైల్ కొరకు ఈ క్రింది లింక్ ను సంప్రదించండి!
Follow this below link for the audio file and further information.
👇👇👇👇👇👇👇
https://sutotal.com/who-came-the-centurion-or-the-jewish-elders/

క్రీస్తుయేసు ప్రభువు నామములో అందరికీ వందనములు!
పై లింక్ ఓపెన్ చేయుట ద్వారా మీరు ఆథ్యాత్మిక సంగతులను పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి నేర్చుకోగలరు. యూట్యూబ్ లింక్, ఆడియో ఫైల్ (వినుట/డౌన్లోడ్), వివరణ..మొదలగునవి అన్ని కేవలం ఒకే ఒక లింక్ (పైన ఇవ్వబడినది) ద్వారా సాధ్యపడును. ఈ లింక్ ఇతరులకు షేర్ చేయుటకు కూడా ఎంతో అనుకూలము, సౌలభ్యము. ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా ఈ లింక్ మీరు ఇతరులకు పంపి దైవజ్ఞానమును పరిచయం చేయవచ్చు. మరింకెందుకు ఆలస్యం? మీరు దైవకృపకు పాత్రులవ్వాలని కోరుకుంటూ.. మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు.

►Download and Install SUTOTAL Android App📱: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.su.scripturesuniversity&hl=en&gl=US

►Download and Install our Telugu Bible✝️ Android App📱: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sutotal.telugubible&hl=en&gl=US

►Download and Install our Christian Songs Book🎼 Android App📱: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sutotal.songsbook&hl=en&gl=US

►Download and Install our Posts📨 Android App📱: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sutotal.posts&hl=en&gl=US

దేవుని మహాకృప వలన మాచే రచింపబడిన పుస్తకములు:
1. జీవించే కళ ఎలా? 📗 https://www.amazon.in/Jeevinche-Kala-Ela-ManiKumar/dp/B08463DP9H

2. సర్వలోకానికి సువార్త (సంచిక – 1) 📙 https://www.amazon.in/Sarvalokaniki-Suvartha-1-Mani-Kumar/dp/B0956DQR89

3. సర్వలోకానికి సువార్త (సంచిక – 5) 📘 https://www.amazon.in/Sarvalokaniki-Suvartha-5-ManiKumar/dp/B084DNC2LH

4. నిత్యజీవ పరిశోధన (2016) 📒 https://www.amazon.in/Nityajeeva-Parishodhana-2016-ManiKumar/dp/B084DNG6XD

5. నిత్యజీవ పరిశోధన (2017) 📕 https://www.amazon.in/Nityajeeva-Parishodhana-2017-ManiKumar/dp/B0845TQ26S

6. దేవుడు తీసిన సినిమా 📘 https://www.amazon.in/Devudu-Teesina-Cinema-ManiKumar/dp/B084DNF25F

అన్ని పుస్తకముల సమాచారము 📚
https://www.amazon.in/s?i=merchant-items&me=A3NWXR37X3HUD6

(లేక)
https://www.sutotal.com/books/

For More Details:
►Our E-mail📧: admin@sutotal.com
►Our Website🌐: https://sutotal.com/
► Like us on Facebook: http://www.facebook.com/sutotally
► Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/sutotally
► Follow us on Twitter: https://twitter.com/sutotally
► Follow us on Telegram: https://t.me/sutotal
► Ask us on WhatsApp: https://wa.me/8978414178

Visit our Other YouTube Channels:
https://www.youtube.com/@sutotal
https://www.youtube.com/@scripturesuniversity
https://www.youtube.com/@suvartha

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.