פארק יקום ושער פולג Tel Poleg nature reserve – Yakum Israel

0שמורת נחל פולג סובבת סביב פרצה ברוחב כ-20 מטרים שנחצבה כנראה במצוק הכורכר במאה ה-19 לפני הספירה (תקופת הברונזה), והורחבה בתקופה הרומית. פירצה זו קרויה שער פולג. הפרצה שימשה לניקוז מימי נחל פולג, שעד לכרייתה יצר ביצה מעברו המזרחי של המצוק. הפירצה היא המקור לשמו של נחל פולג, וגם בתקופה הצלבנית הוא נקרא “נחל הסלע המבותר”.

תל-פולג, הנמצא בתחום שמרת נחל פולג, היה בתקופה הכנענית עיר מבוצרת. התל נחפר בשנות החמישים והשישים. התל ניזוק כתוצאה מכריית כורכר בשנות החמישים.

באזור הפירצה (שער פולג) קיימת בריכה ובה אוכלוסייה של צבי ביצה, דגים וציפורי מים שונות.

Poleg Creek Nature Reserve.Poleg Creek Nature Reserve Tel Poleg is a 125-acre nature reserve located across from the Wingate Institute. Here you will find breathtaking plant life including purple irises, Sharon lilies, and tulips, as well as various trees native to Israel. Not far from the reserve is Yakum Park, which features a lake with geese, craft corners, and adventure sports. The park is open to the public on Saturdays. Entrance to the park and the nature reserve

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.