הרב אשר ועקנין – Rabbi Asher Vaknin – Be Holy Because I Am Holy

0הרב אשר ועקנין – Rabbi Asher Vaknin – Be Holy Because I Am Holy
Morning Shiur 5/19/16 – קדושים תהיו כי קדוש אני
parashat kedoshim – פרשת קדושים
Bukharian Jewish Community Center

**דף הפייסבוק – https://www.facebook.com/RabbiAsherVaknin
Facebook Page – https://www.facebook.com/RabbiAsherVaknin**

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.